Damadent

Ortodoncja Łódź Górna

O ile medycyna niekonwencjonalna obejmuje sposoby terapii, które według przedstawicieli medycyny, rozumianej jako dyscypliny naukowej są całkowicie lub w bardzo wąskim zakresie tylko aprobowane, o tyle jeśli chodzi o medycynę holistyczną, to coraz większa grupa częściej skłania się w kierunku całościowego spojrzenia na organizm człowieka. Samo pojęcie holizmu wywodzi się od greckiego słowa holos, oznaczającego całość, zaś holistyczna medycyna to kompleksowe podejście do procesu uzdrawiania pacjentów, obejmujące zarówno jego życie w wymiarze fizycznym, jak emocjonalnym, a również duchowym i mentalnym. Lekarze promujący taki opieki leczniczej nie są żadnymi szarlatanami.

Są to osoby, które ukończyły studia medyczne, zdobyły tytuł naukowy i posiadają prawo wykonywania zawodu. Po prostu, poza ogólnie przyjętymi badaniami, w celach diagnostycznych i profilaktycznych wykorzystują również inne metody, ale również oparte na przesłankach naukowych. Należy do nich przykładowo pierwiastkowe badanie włosów (APW). Budowa mineralna włosa, prezentuje bowiem układ fizjologiczny całego organizmu. W przypadku stomatologii, a zwłaszcza jej gałęzi, jaką jest Ortodoncja Łódź, nie spotyka się raczej stosowania metod nienaukowych. Owszem, mówi się o dentystyce niekonwencjonalnej. Ale w tym przypadku obejmuje ona mniej rozpowszechnione, ale również akademickie i empiryczne sposoby leczenia. Odbywają się one po prostu bez użycia wierteł. Natomiast w zależności od schorzenia dotyczącego zgryzu Ortodonta Łódź, może zaproponować zlecenie stosowania aparatu stałego bądź aparatu zdejmowalnego.


podpis

Tel: 571 804 021

Adres: Ogniskowa 16
Łódź